Blå Bandet symboliserar kampen mot prostatacancer. Symbolen uppstod i USA i mitten av 1990-talet och den har blivit en internationell symbol som tillsammans med den internationella Prostatacancerdagen den 15 september ger en stor medvetenhet om sjukdomen.

Cancerfonden tillverkar och marknadsför Blå Bandets nålar.

Blå Bandet nålarna säljs av lokala prostatacancerföreningar och andra föreningar närstående Cancerfonden. Minst halva försäljningssumman går till prostatacancerforskning.

Blue Ribbon, USA. se:http://www.psa-rising.com/ribbons/