Arkiv År 2010 - 2016


Informationbordet på lasarettet vecka 46Så här såg vi ut när vi var på lasarettet med vårt informationsbord. Många kom förbi och ville ha broschyrer och information och många köpte blå band och mustascher. Mustaschkampen har verkligen synts i hela Sverige och har haft som mål att öka allmänhetens kunskap om prostatacancer, att samla in pengar till forskning och opinionsbildning och verka för att öka mäns hälsa och livskvalitet.

Agneta

[20161204]


Hej alla i Arosgubben!

Den här veckan har jag, Agneta Näsström och Jan Rudberg i styrelsen varit på en 2-dagarsutbildning för styrelseledamöter som var mycket givande. Nu i november börjar ju Mustaschkampen 2016 och redan nu kan ni se flera sidor i ICAMaxis reklamblad som gör reklam för den. ICAMaxi är ett av många företag som engagerar sig i kampen mot prostatacancer. På tisdag bjuder ICAMaxi på tårta som uppstart för Mustaschkampen.

Glöm inte heller bowlingen på Bellevue på måndagar kl. 10.
Alla är välkomna! 55 kr/3 serier.

Agneta Näsström

[20161030]


Besök på Gäddeholm med Arosgubben 30/9


Jätteroligt att så många kom.

Nu har vi varit på Gäddeholm och hälsat på korna. Vi fick se både kor, kalvar och sinkor. Därefter fika på Gäddeholmsfiket. Allt i strålande sol!

Ps!
vi gör sista promenaden på Rocklunda på onsdag kl. 10. Vi hoppas okså att fler kommer och spelar bowling på Bellevue måndagar kl. 10. 55 kr för 3 serier. Välkomna! Ds.

Agneta

[20161001]


AKTIVITET Promenad 2016-09-19:


Onsdag 21/9
Promenad på Rocklunda. 4 personer fick en trevlig promenad.

Agneta

[20160921]


AKTIVITET Bowling 2016-09-19:


Måndag 19/9
Bowling på Bellevue. 3 personer kom och spelade.

Agneta

[20160919]


AKTIVITETER I VÄSTERÅS HÖSTEN 2016:

Onsdag 14/9 kl 10
Promenad på Björnön. Fika till självkostnadspris på Björnögården efteråt.

Måndag 19/9 kl 10
Bowling på Bellevue. 55 kr/3 serier. Instruktör finns för den som vill ha hjälp. Anmälan senast 3 dagar före till Agneta Näsström.

Onsdag 21/9 kl 10
Promenad på Rocklunda. Samling på parkeringen utanför restaurangen. Fika till självkostnadspris efteråt.

Måndag 26/9 kl 10
Bowling på Bellevue. 55 kr/3 serier. Instruktör finns för den som vill ha hjälp. Anmälan senast 3 dagar före till Agneta Näsström.

Onsdag 28/9 kl 10
Promenad på Björnön. Fika till självkostnadspris på Björnögården efteråt.

Fredag 30/9 kl 10
Besök på Gäddeholms nya bondgård för att se hur korna har det nu. Fika till självkostnadspris efteråt.

Måndag 3/10 kl 10
Bowling på Bellevue. 55 kr/3 serier. Instruktör finns för den som vill ha hjälp. Anmälan senast 3 dagar före till Agneta Näsström.

Onsdag 5/10 kl 10
Promenad på Rocklunda. Samling på parkeringen utanför restaurangen. Fika till självkostnadspris efteråt.


Dessutom:

 • Cafekväll med info och diskussion om träning och kost - Tider och platser kommer senare

 • Föreläsning (den 9/11) i Syrianskas lokaler. Axel Brattberg och Ulrica Wetter föreläser om prostatacancer och sexuella problem och hjälpmedel

 • Julbord - Tider och platser kommer senare

 • Vänliga hösthälsningar från styrelsen

  [20160916]


  AKTIVITET Informationsbord 2016-09-14:


  Erling och Håkan från Arosgubben hade den 14/9 ett bord på lasarettet och informerade om prostatacancer, och att män över 45 bör ta ett PSA-prov.

  Styrelsen

  [20160915]


  AKTIVITET Promenad 2016-09-14:


  Onsdag 14/9
  Promenad på Rocklunda. 0 personer kom till promenaden.

  Agneta

  [20160914]


  Vårutflykt med Arosgubben 2016.

  Den 25 maj gjorde 22 medlemmar i prostatacancerföreningen Arosgubben en resa till Sala. På museet Väsby Kungsgård fick vi ta del av en fantastisk samling av gamla föremål från 1700- och 1800-talet. Där fanns en privat vapensamling med bl.a. armborst och olika vapen. På en våning fanns en mängd föremål för jakt, fiske, mått och vikter, musikinstrument, mynt m.m. Det fanns även ett vagnsmuseum och en rekonstruerad gruvarbetarbostad, som visade hur en familj levde förr. Vår guide berättade att det finns sammanlagt 7000 olika föremål på museet.

  På utvärdshuset Måns Ols fick vi njuta av en god lunch. Därefter gick färden till Broddbo, där vi besökte Norrängens Alpacka Bed & Breakfast. Sveriges största Alpackagård drivs av Katja Gavrilova och sambon Paul Nicholls. Paul tog emot oss vid bussen och förde oss till en grupp fina alpackor, som vi fick klappa och t.o.m. mata med pellets direkt ur handen. Deras ull var tjock och Paul berättade att om några dagar skulle man börja med klippningen av alla djuren (över 100 st.) som var uppdelade i tre olika grupper. Den minsta gruppen bestod av 30 stycken föl som var ett år gamla. När Paul lockade med foderhinken kom djuren springande i flock. Efter en kaffestund fick vi se en intressant film om alpackornas liv i Australien. Vi tog farväl av värdparet och tackade för en mycket intressant eftermiddag.

  Sven Torstensson

  [20160606]


  Resa till Nora och Pershyttan med Arosgubben

  En varm sommardag den 19 augusti gjorde 46 medlemmar i Arosgubben en dagsresa till Nora och Pershyttan.

  Resan började med att ordf. Claes-Henry Falck hälsade alla välkomna och berättade om målet med dagens resa och om sitt långa engagemang i NBVJs Veteranjärnväg och dess verksamhet i Nora, där han är aktiv medlem. Sven Torstensson berättade sedan om Göthlinska gården i Nora, som vi också skulle besöka.

  Vid framkomsten till Nora väntade ett stort fikabord i Vagnverkstaden, varefter vi gruppvis fick en guidad visning av Göthlinska gården. Guiden berättade att A Göthlin kom till Nora 1882 från Viby i Närke, som kronolänsman och köpte gården år 1886, som tidigare ägts av flera läkare. Familjen bestod av paret Göthlin med tre barn, två ogifta flickor, som bodde kvar på fastigheten till sin död, utan att göra några större förändringar i eller på fastigheten. Sonen blev professor i Uppsala och yngsta dottern Ingrid, som dog 1961 efterlämnade en i stort sett orörd fastighet med många gamla och vackra inventarier med mängder av fina möbler, konstverk och porslin mm. Allt förvaltas nu av en stiftelse.


  Från Göthlinska gården. Foto: Sven T

  Efter en Nora-glass i parken åkte vi sedan med rälsbuss till Pershyttan. Kunnig guide var Leif Wester, som berättade om både bergsmansbyn i Pershyttan med dess hyttor och gruvor och om den verksamhet som bedrivits där. Han berättade även om Sveriges första järnväg Nora-Ervalla, som invigdes 1856 och som delvis bevarats som museijärnväg och som nu drivs och underhålls av NBVJ, som är en ideell förening med säte i Nora.


  Interiör från Göthlinska gården. Foto: Sven T

  Efter middag i solskenet utanför den restaurerade restaurangvagnen i Pershyttan åkte vi tillbaka till Nora, där vi fick en initierad genomgång av både lilla lokstallet, som nu är museum och stora lokstallet med verkstad. Leif Wester och Claes-Henry Falck berättade om allt som förvarades där och om den verksamhet som medlemmarna ägnade sig åt som t ex renovering och upprustning av en del av de lok och rälsbussar mm som man hade uppställda därinne.


  Porträtt av Ägare med fru till Göthlinska gården. Foto: Sven T

  Vid återfärden till Västerås fick vi ägna oss åt lite hjärngymnastik genom att försöka besvara ett antal kluriga fågelfrågor, som Sven Torstensson sammanställt.

  Bo Nilsson

  [20150828]


  Årsmöte 2015

  Onsdagen den 25 mars hade Prostatacancerföreningen Arosgubben sitt årsmöte i Ansgarskyrkan i närvaro av 30-talet medlemmar.

  Ordförande Claes-Henry Falck hälsade välkommen och började med en tyst minut för våra medlemmar, som avlidit under året, varefter förhandlingarna under Sven Olssons ledning genomfördes med Håkan Sandberg som sekreterare. Samtliga deltagare hade fått verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport, revisionsberättelse för 2014 och verksamhetsplan och budgetförslag för 2015. Allt föredrogs snabbt och godkändes. Årsavgiften för 2016 beslutades vara oförändrad = 150:- resp 50:-. Till ordförande omvaldes Claes-Henry Falck på 1 år och kassör blev Lennart Weber (nyval 2 år). Som ny styrelseledamot på 2 år invaldes Jan Andersson och i fyllnadsval på 1 år Sune Thorell. Omval blev det av styrelsesuppleanter ( antalet minskas från 3 till 2), revisorer med suppleant, medan Åke Sjöblom och Sven Torstensson blev vald till valberedning. Mötet avslutades av Sven O. med ett speciellt tack till styrelsen och de avgående styrelsemedlemmarna, som även avtackades av ordföranden med blommor liksom Sven Olsson.

  Sven Torstensson höll därefter ett informativt föredrag om hur han via Cancerfondens tidskrift Rädda livet, blev uppmärksammad på prostatacancern och dess olika behandlingsformer och som gjorde att han själv blev undersökt, och upptäcktes ha sjukdomen. I senaste numret visade han också hur en man, som totalrenoverat en gammal ovanlig Mercedesbil och sålt den för mer än 20 milj. och skänkt pengarna bl a till Cancerfonden.

  Efter kaffe med smörgås och kakor berättade Jan Andersson, som nyligen fått besked om sin prostatacancer men ännu inte beslutat om vilken behandling som skulle väljas, hur han efter att ha läst boken Anticancer helt lagt om sina matvanor.

  Bo Nilsson

  [20150327]


  Nytt nationellt Vårdprogram

  Tisdagen den 2 december inbjöd Arosgubben och Prostatacancerförbundet till ett öppet möte med stöd från Amgen angående det nya nationella vårdprogrammet. PCFs ordförande Alf Carlsson hälsade ca 170 personer välkomna till kvällens möte. Han påpekade därvid att ca 9.000 män drabbas av prostatacancer varje år. Han överlämnade därefter ordet till kvällens första föreläsare överläkare Ove Andrén universitetssjukhuset i Örebro. Han konstaterade bl.a. att prostata-cancern förekommer mest i Europa, Nordamerika och Australien, medan den förekommer i mycket mindre utsträckning i Asien. Man har konstaterat att hos män i 80 års åldern har ca 60% cancer, medan hos män i 50 års åldern har ca 20% cancer. Publiken var väldigt engagerad och avbröt hela tiden med frågor.

  Efter en 10 minuters bensträckare informerade överläkare Siras Al-Ubaid om verksamheten på urologkliniken. Han konstaterade därvid att Västmanland har 7 specialistläkare, 3 ST-läkareoch 2 kontaktsköterskor. Västmanland får 300 nya cancerfall varje år. Efter honom övertog vice ordföranden i PCF Calle Waller ordet. Han konstaterade därvid att vid en opinionsundersökning i somras visade det sig att prostatacancern är den minst kända cancerformen, trots att det är både den vanligaste och dödligaste cancern. Vidare konstaterade han att de är väldigt få patienter, som får chansen att prova de nya mediciner, som kommer fram, eftersom de i regel är väldigt dyra. I regel tar det i genomsnitt 170 dagar från remiss tills behandlingen börjar, vilket givetvis minskar chansen till en lyckad behandling. Förbundet har i ett remissvar krävt att screening skall införas på alla män över 45 år. Förbundet arbetar mycket aktivt med att informera politiker och allmänhet om att prostatacancern finns och är en mycket vanlig cancer hos alla män. Han avslutade med att vädja om att hjälpa till att sprida kunskapen om prostatacancer och att våga prata om den.

  Håkan Sandberg

  [20141209]


  JULBORD 2013

  Den 7 december samlades drygt 90 deltagare från Arosgubben och GCF Mariarosen till gemensamt julbord på Primören, Sjöhagsvägen.

  Restaurangansvarige Else-Britt Holm bjöd på ett fantastiskt julbord med de klassiska rätterna.

  Sven Torstensson Arosgubben hälsade alla välkomna, gav en återblick mot intressanta händelser under året och läste en dikt.

  Kerstin Hemström GCF Mariarosen läste en annorlunda version av Viktor Rydbergs Tomten.

  En del av Västerås Show Chorus med 12 kvinnliga körmedlemmar under ledning av Barbro Gradian framförde sköna julsånger på svenska och engelska. Körens maskot en förtjusande tomtenisse på knappt ett år charmade publiken.

  Sedan följde ett lotteri med julklappsvinster omfattande bl.a. blomsterkorg.

  Claes-Henry framförde gästernas tack för all den goda maten till Else-Britt Holm.

  Ragnar Sund

  [20131217]


  Arosgubbens Jubileums resa 17/8-2013

  Jubileumsresan utgick ifrån Kajen i hamnen med MS Havsörnen. Resan fortsatte vidare i Mälaren via olika öar bl.a Ridön. Sedan vidare till Sundbyholms gästbrygga, med fortsatt resa via Torshälla och Kvicksund samt Kungsör med infart i Arboga ån och slutligen till Hjälmare docka. Under resans gång passerade vi sju slussar.

  Antal resenärer uppgick till 93 st. Sven Torstensson berättade under resan hur Arosgubben bildades i Mars 2003 Kaffe med smörgås serverades på förmiddag. Lax serverades till lunch. Kaffe med en tårtbit serverades på eftermiddagen.

  Ture Viklund

  [20130825]


  Årsmöte med Västeråsbilder

  Torsdagen den 8 mars hade Prostataföreningen Arosgubben sitt årsmöte i Ansgarskyrkan. Ordförande Ture Viklund hälsade välkommen och började med en tyst minut för våra medlemmar, som avlidit under året, varefter förhandlingarna under Sven Olssons ledning genomfördes. Ture Viklund omvaldes som ordförande och några nya styrelsemedlemmar invaldes. Ur verksamhetsberättelsen noterades bl a att eftersom föreningen fyller 10 år under 2013, kommer medlemmarna att inbjudas till en jubileumsresa under försommaren.

  Blommor och presenter utdelades till mötets ordförande och de avgående styrelsemedlemmarna varefter historiker Rebecka Svensson berättade om Västerås och dess byggnadshistoria. Hon visade många bilder som speglade Västerås utveckling från att ha varit en liten stad på 1800-talet till dagens moderna handels- och teknikstad.

  Efter det intressanta anförandet serverades kaffe med bulle och smörgås.

  Bo Nilsson

  [20130315]


  Arosgubbens julbord 2012

  Vårt traditionella julbord för våra medlemmar med respektive intogs den lördagen den 8 december på Primören i Mälarhuset.

  Vice ordförande Claes Henry Falck hälsade välkommen till en mycket gemytlig och trevlig samvaro med mycken och god julmat och trevlig underhållning. För underhållningen svarade Lars Hedlund, som tog oss med på en nostalgisk tripp bland vår stora vis-skatt. Hans tolkning av Bellman blev mycket uppskattad.

  Efter detta serverades kaffe och försäljning av lotter, som hade en strykande åtgång. Sven Olof Holm med fru som svarat för julbordet fick ett stort tack för det trevliga julbordet och alla önskades en god jul och ett gott nytt år av Claes-Henry, innan vi efter ca tre timmar bröt upp efter en lyckad träff.

  Bo Nilsson

  [20121215]


  Robotkirurgiteknik

  Arosgubben hade den 8 maj på kvällen inbjudit till öppet möte i Ansgarskyrkans samlingslokal.

  Överläkare Stefan Carlsson Karolinska Institutet, K.I. Solna, Urologkliniken föreläste om robotkirurgi vid behandling av prostatacancer efter att först pratat allmänt om prostatacancer.

  Ett drygt fyrtiotal åhörare hade infunnit sig, bl. a. två representanter från patientföreningen T-Pro i Örebro.

  Den första Robotstyrda operationen i Sverige utfördes av K.I. år 2002 då deras Robot da Vinci var installerad. I dag opererar man med tre robotar. K.I. intar en ledande position i Europa inom detta område.

  Robotkirurgi är en vidareutveckling av "titthålskirurgin". Fyra till sex hål i bukväggen krävs för införande av kamera och griparmar. Man opererar under förstoring och operatören kan med stor precision genomföra operationen. För att slippa blödningar vid operationen har man ett litet övertryck i bukhålan. Det ges större möjlighet klara känsliga nervbanor för erektion och tätningsmuskeln vid sfinktern. Komplikationer blir färre.

  K.I. utför i dag endast robotstyrda prostatacanceroperationer. Normalt kan patienten gå hem dagen efter operation. Återhämtning efter operation med robotkirurgi är 11 dagar, med normal rektalop. = 49 dagar.

  I USA avrådes för allmän screening eftersom man tvingats göra en del "onödiga operationer" och i Sverige diskuteras nu vilken inriktning vi skall ha.

  Betr. kosten förefaller det som att den asiatiska kosthållningen med vit fisk och frukt, grönsaker verkar hämmande på uppkomsten av pc. Kosten i Europa, USA med t ex hamburgare leder helt klart till högre frekvens av p.c. men det finns ännu ej klara bevis på vilka substanser som styr detta förhållande.

  För ytterligare information om robotkirurgi hänvisas till Karolinska Institutets egna hemsidor t.ex. "information om prostatacancer"

  Bo Nilsson, Ragnar Sund

  [20120522]


  Årsmöte den 14 mars 2012 på Primören


  De avgående styrelseledamöterna Ragnar Sund
  och Lars-Erik Jansson avtackas.

  Årsmötet med ett knappt 40-tal medlemmar arrangerades den 14 mars på Primören, Sjöhagsvägen 3.

  Årsmötet inleddes av ordf. Ragnar Sund, som hälsade välkommen och anbefallde en tyst minut för de som avlidit under året, varefter mötet fortsatte under ledning av Sven Olsson. Först med en presentation av 2011-års verksamhetsberättelse o balansräkning med kommentarer, som godkändes liksom det efterföljande budgetförslaget och verksamhets- planen för 2012 inkl. beviljad ansvarsfrihet för det gångna året. Årsavgiften för 2013 blev lika som för tidigare år ( 150:- resp 50:-).

  Efter detta skedde valen. Till ordförande på ett år nyvaldes Ture Viklund och på de konstituerande mötet efteråt till vice ordf. Claes Henry Falck ( nyvald). Till kassör resp. sekreterare nyvaldes Åke Allmyr och Håkan Sandberg. Omvald som styrelseledamot på två år blev Stefan Carlsson och Sune Thorell blev vald på ett år ( fyllnadsval ). Ingemar Andersson nyvaldes som ledamot i två år.

  Styrelsesuppleanter valda på ett år blev: Åke Sjöblom ( omval), Jan Orraryd och Bo Nilsson ( nyval ). Revisorer blev Stig Larsson och Lars-Erik Jansson, suppleant: Kjell Johansson. Valberedning: Sven-Olof Holm, Arne Eriksson och Allan Anundi.

  En motion om förändring av antalet ledamöter i styrelsen samt förändring av valet och valperioden hade inlämnats. Den återremitterades efter diskussioner till styrelsen för vidare bearbetning.I övrigt kom inte några speciella frågor upp utan mötet avslutades.

  Därefter bjöds medlemmarna på kaffe och smörgås med underhållning av Bo Senter samt gåvor och tack till de avgående styrelseledamöterna Ragnar Sund och Lars-Erik Jansson, se bilden ovan. Vår nye medlem Alf Carlsson, som är ordförande i Prostatacancerförbundet, gav en kort inblick i Förbundets arbete samt besvarade frågor. Några Blå band såldes.

  Bo Nilsson

  [20120326]


  Arosgubbens julbuffé 2011

  Den 3 dec. samlades 66 av våra medlemmar till julbuffé i Mickes Bar på Eriksborg.

  Först blev vi serverade glögg med russin, mandel och pepparkakor innan vi samlades i matsalen där ett vackert och rikligt julbord var dukat. Vi hälsades välkommen till årets sista arrangemang av Ragnar Sund, varefter vi försåg oss med den smörgåsmat och de varmrätter, som var framdukade och som hör julen till.

  För underhållningen svarade Boppen som med sitt dragspel höll ångan uppe. Lotteriet med fina vinster, som Lars Erik ordnat, sålde slut. Aftonen avslutades med kaffe med efterrätt, frukt och karameller. Efter en trevlig samvaro önskade Ragnar alla en god jul och ett gott nytt år och tackade Micke för ett trevligt arrangemang.

  Bo Nilsson

  [20111211]


  AROSGUBBEN:s höstresa

  AROSGUBBEN:s höstresa gick den 10 sept en solig lördag till södra Dalarna och HUSBYRINGEN en kulturresa i tid och rum.

  Start i Hedemora. Under 1400-talet en livlig marknadsplats. Gustav Vasa öppnade här sitt första myntverk 1521.

  Vi färdades runt Husbyringen, ca 6 mil nostalgisk industriresa.
  Badelundaåsens sträckning med sandbankar påbörjas här.

  Vi passerade sjön Hovarn med 122 fågelarter bl.a. många tranor just nu.

  Klosters bruk vid Klosters strida ström var första anhalt. Hytta för koppar- och järnframställning redan på 1400-talet. Namnet efter ett sistercienskloster med murrester på platsen.

  Kruttillverkning har förekommit med ingredienser från kolad lövskog, salpeter (genom gödsel), svavel.

  Uppfinnare Gustaf de Laval påbörjade här 1876 sin idé till separatorn.

  Stjärnsund ett idylliskt samhälle blev nästa stopp. Cristopher Polhem "den svenska mekanikens fader" knöts på 1700-talet till bruket.
  Polhem konstruerade här Polhemslåset det första skivlåset och urverk. Här startade mer eller mindre automatisk tillverkning för industri och hushåll, bl.a. förtenta plåttallrikar. Polhem gick sedan vidare och arbetade inom många områden, gruvteknik, vetenskap, ekonomi och även dramatik!

  Långshyttans museum besöktes. Långshytteströmmens fall och rikliga vattenflöde gav goda möjligheter för järnframställning redan på 1400-talet. Vid sidan av de gamla hyttorna som finns kvar förekommer i dag modern produktion av rostfritt stål.

  På Långshyttans brukshotell bjöds en god lunch med fläskfilé och kantarellsås.

  Husby kyrka, en ljus och inbjudande byggnad vid Dalälven besöktes.
  I kyrkan finns en vacker samling av kyrkotextilier. Kyrkan är i sin nuvarande utformning från 1782, ursprungligen från 1400-talet.

  Busskaffe med hembakad kaka smakade härligt vid sista stopp i Avesta.

  Vi tackade Gun-Britt och chaufför Lasse för en härlig resa i sol genom naturskön miljö.

  Lokala guider med inlevelse förhöjde intrycket.

  Claes-Henry Falck/Ragnar Sund

  [20110920]


  Linköpingsresan den 27 maj 2011

  Vår sedvanliga vårresa gick denna gång till Linköping. Bussresan startade kl 08.00 med 28 resenärer.

  Det småregnade till en början men sken stundtals upp under resans gång. Reseledaren och guiden Gun-Britt underhöll oss trivsamt under resan.

  Kaffepaus i Askersund.

  Vid flygvapenmuseet i Linköping mötte välutbildade guider som ledde oss genom den pampiga utställningsbyggnaden. Museet har en unik samling flygplan från pionjärtiden fram till avancerade stridsflygplan i dagens generation.

  Saabs alla modeller som utvecklats och tillverkats inom företaget var representerade från B17 till JAS 39 Gripen. I en särskild hall visades ”DC -3an som försvann”. Den tragiska historien om planet som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg 1952.

  En god lunch serverades i lokal vid museet.

  Nästa mål var Gamla Linköping där vi gick runt hos hantverkare och försäljningsställen. Tyvärr kom det en hagelskur och regnskur som störde något.

  På hemvägen besöktes Cloetta chokladbutik i Ljungsbro vilket var uppskattat.

  Chauffören Lasse passade på att berätta roliga anekdoter från sin hemtrakt i Ljungsbro.

  Därefter följde besök hos Brunneby musteri, Borensberg.

  Sedan serverades ”busskaffe” som uppskattades mycket.

  Åter i Västerås kl 19.30 efter en givande dag.

  Ragnar Sund

  [20110607]


  Öppet möte den 27 april på Eriksborg

  Förste talare på mötet var Ulrika Wetter, som berättade engagerat om sitt arbete som kurator och socionom. Om hur hon hjälper drabbade med olika psykosociala problem vid i första hand inskrivna på kirurgikliniken, genom samtal i kombination med lämpliga stödåtgärder, så att denne kan bearbeta krisen. Hon söker finna de rätta metoderna, så att individen kan finna sig själv och så småningom hitta tillbaka till ett bra liv. Träffarna med patienterna blir individanpassade med upp till ca 15 möten. Kuratorer finns även tillgängliga för patientens ev. familjemedlemmar, så att de kan delta i stödsamtal mm. I övrigt kan arbetet bestå av att hjälpa till med olika praktiska frågor runt den drabbade.

  Efter kaffet berättade vår förste ordförande Sven Torstensson, om hur han drabbats av cancer samt hur det var att leva med sjukdomen, vilken behandlingsmetod han valt samt hur livet blev efter behandlingen. Han berättade också initierat om Arosgubben. Hur det var att starta föreningen samt om utvecklingen fram till idag. Hur upplägget startade med föreläsningar, resor för medlemmarna samt olika andra arrangemang som t ex start av samtalsgrupper, där han varit och fortfarande är mycket engagerad.

  Styrelsen

  [20110501]


  Årsmöte den 9 mars 2011 på Eriksborg.

  Årsmötet med ett 40 medlemmar inleddes av ordf. Ture Viklund, som hälsade välkommen och anbefallde en tyst minut för de som avlidit under året, varefter mötet fortsatte under ledning av Ragnar Sund. Först med en presentation av 2010-års verksamhetsberättelse och balansräkning med kommentarer som godkändes, sedan budgetförslaget och verksamhetsplan för 2011, som också godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och överskottet 4 415,67 överförs till nästa års budget, som balanserar på 163 000:- Årsavgiften för 2012 blir lika som för tidigare år ( 150:- resp 50:-).

  Efter detta skedde valen. Till ordförande på ett år omvaldes Ragnar Sund och som styrelseledamot på två år blev Åke Allmyr ( nyval ) och Kurt Sundin ( omval ) valda på två år.

  Styrelsesuppleanter valda på ett år blev: Åke Sjöblom, Claes Henry Falck och Sune Thorell (omval på samtliga ). Revisorer blev Stig Larsson ( omval ) och Håkan Kvarnefalk ( nyval ), suppleant: Kjell Johansson ( omval ). Ny valberedning: Ture Viklund, sammankallande, Sven-Olof Holm samt Arne Eriksson och i det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes till vice ordf. Helge Lillkull ( nyval 1 år ) och till kassör resp. sekreterare, Lars-Erik Jansson och Bo Nilsson.


  Sven-Olof Holm, Ture Viklund och Håkan Kvarnefalk.

  Några stora frågor i övrigt kom inte upp utan mötet avslutades med gåvor och tack till de avgående styrelseledamöterna Ture Viklund, som avsagt sig omval liksom Sven-Olof Holm och Håkan Kvarnefalk samt blommor till dagens ordförande och sekreterare från Ture Viklund, varefter mötet avslutades och medlemmarna fick njuta av en nostalgisk musikunderhållning av Örongodis med Bertil och Sixten. Därefter bjöds samtliga på kaffe och smörgås. Några Blå band och reflexer såldes.

  Bo Nilsson

  [20110314]


  Arosgubbens hemliga resa hösten 2010.

  Den 29 oktober åkte 37 st medlemmar på en resa med hemligt mål med Gun-Britt som rese- ledare. Så hemligt att även vår chaufför, Lasse, fick köra runt i rondellerna i Sala några extra varv innan vi kom rätt.

  Så småningom kom vi fram till Gävle och Järnvägsmuseet, där vi först serverades förmiddagsfika i en restaurangvagn, varefter vi fick en guidad rundtur i lokalerna med mängder av lok och vagnar både i full storlek och i miniatyrformat. Sveriges första ånglok, Förstlingen, från 1853 tillverkat av Bolinder Munktell i Eskilstuna i kopia fanns att beskådas liksom olika generationer av ånglok fram till diesellok och ellok tillverkade av ASEA. Vi fick även veta att Stambanorna var färdigelektrifierade 1942 ( först var malmbanan 1915), samt t ex att en lokförare hade dubbelt så hög lön som en läkare år 1855.

  Efter en utsökt lunch på Kungsådran i Älvkarleby åkte vi till Dragon Gate ( f d hotell Älvkarlen ), som ombyggts av kineser och med kinesiskt kapital ( Mr Li ), till ett annorlunda byggnadsverk med utställningslokaler, restauranger och blivande hotell. Där fick vi se en 100 m lång relief föreställande de 24 kinesiska regionerna samt många kinesiska tavlor med olika motiv från Kina. I en avdelning fanns en imponerande kopia av Terracotta-armén, som vår guide ingående berättade om liksom skulpturer och monument tillverkade i Kina ute på den stora utomhusplattan.

  Hemresan, efter eftermiddagskaffe på Dragon Gate, slutade i Västerås ca kl 18.30 med förhoppningsvis nöjda resenärer.

  Bo Nilsson

  [20100926]


   

  Arosgubbens vårresa 2010

  Arosgubbens vårresa gick i år till Värmland med 49 deltagare i soligt och vackert väder.

  Start skedde kl. 8.00 den 29 maj med stopp för förmiddagskaffe i Bergsmansgården Hallagården mellan Örebro och Karlskoga, varefter resan gick vidare till Kristinehamn där Picasso-statyn vid Vänern besöktes.

  Efter detta besöktes Ölme handelsbod. Denna är ett minne från gamla tiden med många föremål, som fanns att köpa då.

   

  Resan gick sedan vidare till Karlskoga, där lunch serverades på restaurang Strandkanten vid sjön Möckeln. Besök skedde sedan med guidad visning av Nobels laboratorium och dess utställning om hans forskningsverksamhet, varefter Alfred Nobels privata bostad i Herrgården besöktes.

   

  Här fick deltagarna vara med om ett intressant skådespel med Alfred Nobel, som själv berättade sin historia i en skådespelares skepnad. Om hur han levde och arbetade samt hur Nobel-priset kom till genom testamente, som kunde ha gått om intet, eftersom släkten ville få det ogiltighetsförklarat men misslyckats med detta.

  Efter eftermiddagskaffe i bussen skedde hemfärden för en lyckad dag med nöjda och glada deltagare.

  Styrelsen

   

  [20100621]