Föreningen


Prostatacancerföreningen i Västerås med omnejd
Morkullegatan 14, 724 69 Västerås

Patientföreningen Arosgubben är en registrerad ideell förening som genom samverkan medlemmarna emellan, mötesverksamhet och olika samtalsformer skall hjälpa, stödja och informera medlemmar och deras anhöriga. Föreningen, som är ansluten till riksorganisationen Prostatacancerförbundet, skall också förmedla aktuell medicinsk och allmän information om prostatacancersjukdomen och dess behandling, genom anlitandet av sakkunniga och genom utbyte av medlemmarnas egna erfarenheter. Arosgubben som är politiskt och religiöst obunden, bildades 2003 och har i dag närmare 300 medlemmar.


Till våra besökare
e-posta till  info@arosgubben.se


Att ladda hem: