Kontaktpersoner


Har Du fått diagnosen Prostatacancer?

Beskedet att Du har prostatacancer skapar mer eller mindre panikkänslor, som kan ge upphov till både stress och depressioner, inte bara hos Dej utan även hos Dina närstående. Du hamnar kanske i Din första allvarliga kris, som kan upplevas både skrämmande och ångestfylld och väntan på nya provtagningar blir därför mycket påfrestande. Att dessutom kanske bli tvungen att välja mellan olika behandlingsformer gör inte problemen mindre.


Du är långtifrån ensam.

Antalet diagnoser har ökat markant och prostatacancer är nu den vanligaste cancerformen. Antalet nya fall är ca 10000/ år. Varje dag får alltså 25-30 män i Sverige besked att de har prostatacancer. Risken för svenska män att drabbas av symtomgivande prostatacancer är omkring 10 %, dvs. en av tio män får sjukdomen under sin livstid. I Sverige lever idag uppskattningsvis ca 60 000 män med prostatacancerdiagnos.


Kunskap är ett bra botemedel mot oro.

Den som drabbas av prostatacancer hamnar ofta i akut krisläge. Ju mindre Du vet om sjukdomen och förstår vad som händer i Din kropp, desto mer skrämmande är naturligtvis upplevelsen. Förmodligen kommer många frågor att snurra i Ditt huvud och vänta på svar.

Bästa sättet att motverka oron är att öka kännedomen om sjukdomen. Med god kunskap om Din sjukdom kan Du känna Dej tryggare. Du kommer dessutom att på ett bättre sätt kunna medverka i diskussionen med Din läkare i valet om vilken behandling, som är lämpligast för just Dej.

Arosgubben, prostatacancerföreningen i Västerås med omnejd, finns för Dej som fått diagnosen prostatacancer. Föreningen vill stödja Dej med information och hjälpa Dej att hantera din sjukdom.


Arosgubben erbjuder gemenskap.

Som medlem i Arosgubben kan Du få kontakt med andra drabbade, med vilka Du kan tala fritt om sjukdomen samt få ta del av andras erfarenheter. Vi hoppas att Du därigenom lättare kommer att förstå och hantera Din situation.


Bra livskvalitet - ett viktigt mål.

Vårt mål är att Du skall få en bra livskvalitet, därför arbetar vi för att öka kunskapen och sprida information om prostatacancer.

I samverkan med sjukvården utbildar Arosgubben kontaktpersoner till vilka Du kan vända Dej med Dina frågor. Föreningen arrangerar också föreläsningar av specialister samt informerar om olika behandlingar, biverkningar, hjälpmedel och rehabilitering. Vi erbjuder även gruppsamtal för både drabbade och anhöriga.


Kontaktpersoner finns alltid till hands.

I en kris kan det vara ett ovärderligt stöd för Dej att få tala om Dina problem med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen. Någon som förstår Dina problem och som kan berätta hur andra tänkt i en liknande situation.

Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av föreningens kontaktpersoner, som finns till hands för enskilda samtal och rådgivning. Dessa har moralisk tystnadsplikt.


Du kan även delta i en samtalsgrupp.

Ett annat sätt att skapa nära kontakt mellan medlemmarna är föreningens samtalsgrupper, där ett mindre antal medlemmar träffas för att utbyta erfarenheter och dela både bekymmer och glädjeämnen. I den lilla gruppen är det lättare att samtala öppet och lära sig av andras erfarenheter och lösningar.


Kontaktpersoner

Har Du fått en diagnos, som säger att Du har prostatacancer? Vill Du prata med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen?
Du, eller någon av Dina anhöriga, är välkommen att ringa någon av våra kontaktpersoner. Att prata med någon som varit i en liknade situation kan kanske vara till stöd och hjälp för Dej.


Kontaktsjuksköterskor på Urologkliniken

På urologmottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås finns kontaktsjuksköterskorna Lena Ström och Anette Jonsson, som sedan 2014-09-01 tar hand om de som får besked om prostatacancer, och följer dem genom hela behandlingen.

De kan nås via telefon 021-17 42 70 kl. 07.00-14.00.
Webb: www.ltv.se
E-post: lena.m.strom@ltv.se eller anette.jonsson@ltv.se


(klicka på bilderna för att förstora dom)
Claes-Henry Falck Arne Eriksson Jan Rudberg Erling Larsson
 

 

Namn Telefonnummer E-mail
Claes-Henry Falck  021-35 43 19 / 070-3369604  info@arosgubben.se 
Arne Eriksson  0220-35765 / 0702-997039  arnejeriksson@telia.com 
Jan Rudberg  070-6558599  rudberg3@telia.com 
Erling Larsson  021-127349 / 070-6434407