Litteratur som handlar om prostatacancer.


Nedan följer ett urval av tillgänglig litteratur. Observera dock att litteraturen inte är kritiskt granskad av Arosgubben. Det är upp till var och en att själv ta ställning till den information som ges.Under bältet på en karl - en bok om prostatacancer
Av Lasse Andersson. Livskraft i Karlskoga, 2005.


Om potens
Av Lasse Andersson. Gothia Förlag, 2006, ISBN 91-72055057 (31 sidor).


Tur i otur
Av Ingmar BJörkstén. Prisma, 2000, ISBN 91-518-3673-4 (247 sidor).


Att leva är att dö - ett samtal om tillvarons mening
Av Jörn Donner och John Vikström. Verbum, 2002, ISBN 91-526-2874-4.


I cancerns skugga. Ett år av förtvivlan och hopp.
Av Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter. Ekerlids förlag AB, 2003, ISBN 91-896-1764-9 (240 sidor).


Oss män emellan - att överleva prostatacancer
Av Michael Korda. Wahlström & Widstrand, 1998, ISBN 91-46-17325-0 (307 sidor) (Översättning från engelskan av M Korda: "Man to man").


Prostatacancer
Hans-Olov Adami, Henrik Grönberg, Lars Holmberg, Jan-Erik Johansson, Anders Widmark, Eva Cederquist (red.). Boken finns tillgänglig i bokhandeln och på:
Karolinska Institutet UNIVERSITY PRESS.


Vad du bör veta om prostatacancer
av Lasse Söderholm. Se Prostatabröderna.


Prostatacancer: Råd. rön. möjligheter.
Av Sten Nilsson och Lennart Levi. Gratis på alla apotek.


Rädda Livet nr 4/1998 och nr 1/2004 och den senaste nr 2/2005.
Cancerfondens tidning. Alla tre tidningarna är specialnummer om prostatacancer. - Ring Cancerfondens informationslinje och beställ. Tel: 020-222111


Ditt PSA är för högt - mitt möte med prostatacancer.
Av Lars Göran Pärletun. Vivamos förlag.Prostatacancer.
Av Bo Johan Norlen och Ulf Schenkmanis.


Apoteket nr 2/2004.
Tidning för apotekets kunder är ett specialnummer om prostatacancer.


SOCIALSTYRELSENS PUBLIKATIONER

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer
Broschyr, art.nr. 2007-114-90 (8 sidor)
Hämta broschyren här som PDF

Populärversion av Nationella riktlinjer för prostatacancer
Häfte, art.nr. 2007-114-53 ISBN 978-91-85483-10-5 (40 sidor)
Hämta häftet här som PDF

Nationella riktlinjer för prostatacancersjukvård, Medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument
Bok, art.nr. 2007-102-8, ISBN: 978-91-85483-07-5 (312 sidor)
Hämta boken här som PDF

Cancerfonden har mer litteratur bl.a.:

100 frågor om cancer.
Av Gun Leander


En liten bok om cancer.
Av Stefan Einhorn.


Psykosociala aspekter på cancer och cancervård. Vad betyder cancer för patienten. för sjukvårdspersonalen och för allmänheten.
Av Loma Feigenberg.


Prostata-nytt
utkommer med 4 nr per år.