Verksamhet

I den löpande verksamheten ingår förutom spridandet av information om prostatacancer, även ett program med kontaktpersoner och samtalsgrupper. För mer information angående den löpande verksamheten, se sidan: Kontaktpersoner.

Regelbundet lägger Arosgubben upp ett kunskapspaket hos urologen och specialistmottagningen som delas ut till alla män som just har fått diagnosen prostatacancer.


En kontaktsjuksköterska visar
upp kunskapspaketet hos
urologen på Västerås sjukhus.


Verksamhetsplan 2018


Så här glada blev Alf Carlsson och Håkan Sandberg när verksamhetsplanen
godkändes på årsmötet.

Månad Plan
Januari

Styrelsemöte den 9:e jan

Februari

Styrelsmöte den 7:e och 28:e feb

Snackcafé kl. 14.30 21/2 på Officersmässen, Hässlö

Information på Västerås sjukhus den 22:a feb
Mars

Styrelsemöte den 28:e mars

Årsmöte Arosgubben den 22:a mars kl. 19 i Ansgarskyrkan
April

Snackcafé

Information på Sala sjukhus den 19:e april

Styrelsemöte den 25 april
Maj

Medlemsutflykt till Vattenverket, V6auml;sterås 24:e maj

Besök på sjukhusmuséet för styrelsen och kontaktpersoner

Information på Fagersta sjukhus den 17:e maj

Styrelsemöte den 30:e maj
Juni

Sommarlov
Juli

Sommarlov
Augusti

Styrelsemöte den 29:e augusti

Medlemsutflykt
September

Informationsbord på Västerås sjukhus den 20:e september

Styrelsemöte 26:e sept

Snackcafé
Oktober

Öppen föreläsning om prostatacancer

Information på Köpings sjukhus den 18:e okt

Styrelsemöte 31:a okt
November

Mustaschkampen, information på ICA MAXI Hälla 6:e nov

Mustaschkampen, information på ICA MAXI Erikslund 13:e nov

Julbord

Styrelsemöte 28:e nov
December

Julledigt

 Övrig verksamhet: Samtalsgrupper och anhöriggrupper

 Reservation för ev. ändringar

Styrelsen